Profil


Hvem er vi?

Globals go Local er en undervisnings virksomhed som tilbyder integrerende sprog- og kulturkurser for udlændinge der er i arbejde i Danmark. Kursisten har typisk boet i  Danmark i 2 år, forstår dansk, og ønsker nu at tale sproget.


Formålet

 

med Globals go Locals kurser er at kursisterne tilegner sig egne erfaringer om sproget og livet i samfundet, samtidig med at der etableres et socialt netværk.


Sprog

Hos Globals go Local    indøver kursisterne sproget i kontekst ved blandt andet at læse og forstå aktuelle tekster  og sange.


Kultur

Globals go Locals modulkurser er baseret på at kursisterne selv indfanger egne erfaringer  om livet og hverdagen i nærmiljøet blandt samfundets øvrige borgere.


Øvrig fokus

 Demokrati og Grundloven

Copyright © All Rights Reserved