Kunder


Kunder

Globals go Locals kunder er moderne og internationale organisationer, som kan være såvel faglige som offentlige og private virksomheder, der rekrutterer medarbejdere globalt.


Globals go Locals sigte 

er at  yde  kursisten støtte til en bæredygtig og vellykket integration, og at yde  kunden hjælp til at fastholde sin nye medlemmer eller medarbejdere.


Brugerundersøgelse

Globals go Locals brugerundersøgelse viser at man som ny borger i et fremmed land let kan føle sig ensom og uden for fællesskabet - også selv om man eventuelt har en dansk partner.


For at føle sig tryg er det vigtigt

- at kunne tale og forstå sproget

- at komme godt ind den lokale kultur 

- at skabe sig et socialt netværk


Derfor

påtager mange moderne organisationer sig idag et socialt ansvar over for sine medarbejdere i form af f.eks. sprogkurser og mentorordninger.


Globals go Local tilbyder en tredje dimension - og det er ved at udfordre kursisten til at opleve selv og derved drage egne erfaringer.


Kursisten

Du har boet og arbejdet i Danmark i cirka 2 år.

Du forstår dansk.

Du læser lidt dansk.

Du taler lidt dansk - men er ikke fortrolig med din accent.


Et Globals-go-local kursus kan hjælpe dig videre med sproget!

 

Copyright © All Rights Reserved